Powered by hardlopen.nl

Actievoorwaarden

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door de Atletiekunie georganiseerde verkiezing ‘de Favoriete Hardlooproute van Nederland’ (verder te noemen: de verkiezing);
 2. Deze verkiezing is geïnitieerd door de Atletiekunie gevestigd aan Papendallaan 7, 6816 VD, Arnhem;
 3. De actie loopt van 7 oktober tot 11 november 2019. Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden;
 4. De Atletiekunie behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de verkiezing stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.


Deelname

 1. Deelname aan de verkiezing is gratis;
 2. Deelname verloopt via de speciaal ingerichte actiepagina op: www.favorietehardlooproute.nl.
 3. Deelname aan deze verkiezing en het meedingen voor de titel is alleen mogelijk als de deelnemer zijn/haar juiste gegevens opgeeft en ouder is dan 18 jaar. Ben je jonger dan 18 jaar? Met toestemming van je ouders kun je meedoen
 4. Zodra de inzending volledig is ingediend op de actiepagina, dingt hij/zij mee naar de te vergeven titel; Deelnemers die onjuiste gegevens over zichzelf opgeven, worden uitgesloten van deelname;
 5. Atletiekunie is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de kosten die door de deelnemer aan de actie zijn gemaakt met betrekking tot deelname aan de verkiezing of verdere gebruikmaking van de prijs;


Speelwijze

 1. Deelname aan de actie vindt plaats gedurende de verkiezingsperiode (zie punt 1). Om deel te kunnen nemen aan deze actie dient de deelnemer het webformulier volledig in te vullen;
 2. De identificatie van de deelnemer gebeurt op basis van de beschikbare gegevens via het aanmeldformulier op www.favorietehardlooproute.nl.
 3. De selectie van de shortlist hardlooproutes geschiedt door een onafhankelijke jury.
 4. De shortlist wordt gepubliceerd en door middel van stemming wordt de winnaar bepaald. Men kan maximaal 1x stemmen per emailadres.
 5. Over de uitslag van de verkiezing kan niet worden gecorrespondeerd.


Prijzen & uitkering prijzen

De winnaar ontvangt een nog nader te bepalen prijs.

 1. Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden;
 2. Uiterlijk 15 november wordt de prijswinnaars bekend gemaakt. De prijswinnaars worden persoonlijk door de Atletiekunie bericht;
 3. Als een geselecteerde winnaar onbereikbaar is of zijn prijs niet incasseert voor woensdag 20 november, wordt de prijs ingetrokken en toegekend aan een andere prijswinnaar;
 4. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de prijs vervalt deze aan de Organisator;
 5. Deelname aan de actie is uitgesloten voor medewerkers van de Atletiekunie.
 6. Atletiekunie zal te allen tijde handelen conform het bepaalde in de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.


Intellectueel eigendom

De deelnemer geeft automatisch toestemming voor publicatie van de inzending in de breedste zin van het woord, waaronder, in ieder geval doch niet uitsluitend, het gebruik voor alle mogelijke media, onder meer internet en landelijke dag- en weekbladen wordt verstaan.

Hoe behandelen wij jouw persoonsgegevens? De persoonsgegevens die de winnaar verstrekt, worden vastgelegd in een bestand van de Atletiekunie. Het doel van deze gegevensverwerking is om uitvoering te geven aan deze actie.

Je hebt recht op inzage en eventuele correctie van de op jou betrekking hebbende gegevens. Tevens kun je je verzetten tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden door dit aan te geven in je cookie instellingen op hardlopen.nl.

Op alle gegevens die verzameld worden in het kader van deze actie zijn de privacy en cookie voorwaarden van de Atletiekunie van toepassing zoals weergegeven op de website, voor zover deze niet afwijken van de voorwaarden in deze actievoorwaarden.